Có 2 kết quả:

chúngđống
Âm Hán Việt: chúng, đống
Âm Pinyin: dòng, zhòng
Âm Nôm: chòng
Unicode: U+6E69
Tổng nét: 12
Bộ: thuỷ 水 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一ノ一丨フ一一丨一一
Thương Hiệt: EHJG (水竹十土)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

chúng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nước sữa
2. tiếng trống thùng thùng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sữa, nhũ chấp.
2. (Phó) “Chúng chúng” 湩湩 chảy ròng ròng.

Từ điển Thiều Chửu

① Nước sữa.
② Thùng thùng, tiếng trống đánh.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Nước sữa;
② (thanh) (Tiếng trống) thùng thùng.

đống

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sữa. Nước sữa — Tiếng trống đánh.