Có 1 kết quả:

bạc mạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Té nước cho bắn lên.