Có 1 kết quả:

ôn từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói êm đềm.