Có 1 kết quả:

bàng bột

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

nước bị cản mà chảy vọt lên — Vẻ giận dữ, phẫn uất.