Có 1 kết quả:

diệt hoả khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dụng cụ chữa cháy. Bình chữa lửa.