Có 1 kết quả:

hoạt hôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lộn xộn, lẫn lộn, hỗn loạn.