Có 1 kết quả:

hoạt thiết lô

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Địa danh Waterloo (thuộc nước Bỉ).
2. Nói tắt của “Hoạt-thiết-lô chi dịch” 滑鐵盧之役: Chiến dịch Waterloo (1815), quân liên minh Anh, Áo, Phổ, Nga tiến đánh Pháp quốc, Napoléon đại bại, phải đầu hàng, tuyên bố thối vị, bị đưa đi đày ở đảo Sainte-Hélène. Sau tỉ dụ cạnh tranh thất bại. ◎Như: “tha giá thứ khảo thí hựu thảm tao hoạt thiết lô” 他這次考試又慘遭滑鐵盧.