Có 1 kết quả:

tích thuỷ xuyên thạch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Từng giọt nước nhỏ lâu ngày xuyên qua đá. Tức nước chảy đá mòn, ý nói có chí thì nên. § Cũng viết là “thủy tích thạch xuyên” 水滴石穿.