Có 1 kết quả:

phiêu lưu

1/1

phiêu lưu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lênh đênh, phiêu dạt

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trôi nổi đó đây. Chỉ cuộc sống vất vả. Truyện Trê Cóc có câu: » Ngửa trông lạy đứa quan cao, cứu đàn con nhỏ phiêu lưu kẻo mà «. — Ngày nay ta còn hiểu là dấn thân vào cuộc sống đầy nguy hiểm không đoán biết được.

Một số bài thơ có sử dụng