Có 1 kết quả:

phiêu lạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trôi nổi rơi rụng, chỉ cuộc sống vất vả không yên.