Có 1 kết quả:

tiêu tương

1/1

tiêu tương

giản thể

Từ điển phổ thông

(tên một bến sông thời xưa bên Trung Quốc)

Một số bài thơ có sử dụng