Có 1 kết quả:

bệ liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất mau lẹ, nhanh nhẹn.