Có 1 kết quả:

bát bì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ xấu xa, vô lại.