Có 1 kết quả:

khiết thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trong sạch thật thà.