Có 1 kết quả:

khiết thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sửa mình, làm cho mình trong sạch tốt đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng