Có 1 kết quả:

tiềm đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nét tốt ẩn giấu bên trong.