Có 1 kết quả:

tầm dương

1/1

tầm dương

phồn thể

Từ điển phổ thông

bến sông Tầm Dương bên Trung Quốc

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông, thuộc tỉnh Giang Tây. Tì bà hành của Bạch Cư Dị, bản dịch của Phan Huy Vịnh có câu: » Bến Tầm dương canh khuya đưa khách «.

Một số bài thơ có sử dụng