Có 1 kết quả:

hạo hãn

1/1

hạo hãn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

màu sắc sặc sỡ chói lọi của ngọc