Có 1 kết quả:

trọc phú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giàu có mà lòng dạ bẩn thỉu.

Một số bài thơ có sử dụng