Có 1 kết quả:

bộc thượng chi âm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng đàn hát trên sông “Bộc” 濮. Ngày xưa trai gái nước “Vệ” 衛 hẹn hò ca hát dâm bôn ở trên bờ sông “Bộc”. Nghĩa bóng: Âm nhạc dâm đãng.