Có 1 kết quả:

tạ thổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đất mặn, không trồng trọt gì được.