Có 1 kết quả:

phong thuỷ

1/1

phong thuỷ

phồn thể

Từ điển phổ thông

sông Phong (ở tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc)

Một số bài thơ có sử dụng