Có 1 kết quả:

phong bái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mưa thật to, mưa như trút, tràn ngập hết.