Có 2 kết quả:

lãmlạm
Âm Hán Việt: lãm, lạm
Tổng nét: 24
Bộ: thuỷ 水 (+21 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一一丨フ一丨フノ一丶丨フ丨丨一丨フ一一一ノフ
Thương Hiệt: ESWU (水尸田山)
Unicode: U+7060
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Pinyin: lǎn, làn
Âm Quảng Đông: laam5, laam6

Tự hình 1

Dị thể 4

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tụ lại. Gom lại. Suối ngầm, nhảy vọt lên mặt đất — Các âm khác là Lãm, Lạm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Lạm 濫.