Có 1 kết quả:

diễm dự đôi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cồn đất lớn ở giữa sông Trường giang, phía đông nam huyện Phụng Tiết tỉnh Tứ Xuyên.

Một số bài thơ có sử dụng