Có 1 kết quả:

hoả sài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Que diêm, cây quẹt.