Có 1 kết quả:

hoả dược

1/1

hoả dược

giản thể

Từ điển phổ thông

thuốc súng, thuốc nổ, thuốc pháo