Có 1 kết quả:

hoả luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bánh xe lửa, chỉ mặt trời ( nóng như lửa và tròn như bánh xe ) — Chỉ tàu hoả, xe lửa.

Một số bài thơ có sử dụng