Có 1 kết quả:

hoả xa

1/1

hoả xa

giản thể

Từ điển phổ thông

xe lửa, tàu hoả