Có 1 kết quả:

hoả tửu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ rượu có nồng độ cao, dùng để đốt, tức chất Alcool.