Có 1 kết quả:

đăng tâm

1/1

đăng tâm

giản thể

Từ điển phổ thông

một loại cỏ có ruột dùng để thắp đèn