Có 1 kết quả:

hôi trấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước tro.