Có 1 kết quả:

khôi sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu xám tro.