Có 1 kết quả:

tai quái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ma quỷ làm hại người. Ta còn hiểu là tính tình lạ lùng, hay chọc phá người khác, gây phiền hà khó chịu.