Có 1 kết quả:

tài dị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều khác thường xảy tới, gây hại lớn lao.