Có 1 kết quả:

tai biến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc không may xảy tới thình lình.

Một số bài thơ có sử dụng