Có 1 kết quả:

huyễn hoặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoe khoang để lừa gạt người khác.