Có 1 kết quả:

cự lạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái đuốc bằng sáp, tức cây nến lớn.