Có 1 kết quả:

pháo đạn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đạn có thuốc nổ bắn đi bằng súng.