Có 1 kết quả:

pháo thuyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tàu thuyền có gắn súng đại bác.