Có 1 kết quả:

ô hợp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tụ họp lại một cách lộn xộn như bầy quạ, dễ tan rã mau chóng.

Một số bài thơ có sử dụng