Có 1 kết quả:

ô dạ đề

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên từ khúc nhạc phủ “Tây khúc ca” 西曲歌.
2. Tên khúc đàn, tức “Ô dạ đề dẫn” 烏夜啼引.
3. Tên khúc giáo phường đời Đường.
4. Tên bài hát.

Một số bài thơ có sử dụng