Có 1 kết quả:

ô tạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lộn xộn như bầy quạ, không có thứ tự gì.