Có 1 kết quả:

phần thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đốt sách vở. Chỉ tội ác của Tần Thuỷ Hoàng thời xưa, đó là tội ác Phần thư khanh nho ( đốt sách, chôn học trò ).

Một số bài thơ có sử dụng