Có 1 kết quả:

phần thư khanh nho

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tần Thủy Hoàng 秦始皇 ra lệnh đốt sách, chôn sống nho sinh.