Có 1 kết quả:

vô dạng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không bệnh tật, bình an. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Mi Trúc tiếp kiến, cụ ngôn gia chúc vô dạng, Huyền Đức thậm hỉ” 糜竺接見, 具言家屬無恙, 玄德甚喜 (Đệ thập cửu hồi) Mi Chúc ra tiếp, nói gia quyến đều bình an cả, Huyền Đức mừng lắm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không hề hấn gì. Không sao.

Một số bài thơ có sử dụng