Có 1 kết quả:

vô lương tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có được cái lòng tốt đẹp sẵn có của con người.