Có 1 kết quả:

vô dật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không được nhàn hạ thảnh thơi.

Một số bài thơ có sử dụng