Có 1 kết quả:

tiêu điểm

1/1

tiêu điểm

giản thể

Từ điển phổ thông

1. điểm hội tụ
2. điểm then chốt