Có 1 kết quả:

huy hoàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rực rỡ chói lọi.